Župnišče

Župnišče se nahaja ob vznožju hriba.

Ob vznožju hriba se nahaja župnišče. Stavba je iz 18. stol. Obnovljena je bila leta 1864 in leta 1976, ko so že napeljali vodovod o

d vznožja do vrha hriba. Leta 1974 so postavili manjši objekt namenjen predvsem duhovniškim pripravam na maševanje.

Pred župniščem stoji kapela s kipom žalostne Matere Božje. Notranjščino kapele je poslikal Florijan Umek z Buč, a je slikarija ohranjena v zelo majhnem delu. To kapelo so obnovili v letih 1977 in 1978.