Župnije

Poglejte si tudi ostale pastoralno povezane župnije

Sv. Peter

Podsreda

Polje ob Sotli

Buče

Kozje