Oznanila

Oznanila na 31. nedeljo med letom 2023

Ponedeljek, 6.11.
Lenart, opat
17:00  – za + Francija Božiček 20. obl.
Torek, 7. 11.
Vincenc
17:00  –  za + Kunst Zdenko in Stankota
Sreda, 8.11.
Bogomir, škof
17:00  –  za + Ivana Gabron, obl., Jakoba, Ano in Romana Romih
Četrtek, 9.11.
Posvetitev lateranske bazilike
17:00  – Za Dobrina Romana
Petek, 10.11.
Leon Veliki
17:00  – za + Hodžič, Pintarič in Lupšina
Sobota, 11.11.
Martin iz Toursa, škof
7:30 –  za + Zdenko Božičnik
Nedelja, 12.11.
32. nedelja med letom Martinova

8:00  – za + Franca in Jožefo Lojen
za+ Jurajatove, Lah Marijo in Mihaela, Terškove in Ristove
9:30  –  za + Silva Rogina obl. in Franca
11:00 – SG za + Bredo Dušič Gornik + župnika Martina Paniča in farane

Ostala oznanila

Na Svetih gorah bo danes maša ob 11.00. Vodil jo bo up. nadškof Marjan Turnšek. Prihodnja nedelja je Martinova.
Zahvala vsem, ki ste v letošnjem letu na kakršen koli način pomagali. Mežnarju Ivanu, Mariji Bavdek in vsem ženam, ki skrbite za krašenje, čiščenje ter pomoč na župnišču, gospodarskemu in pastoralnemu svetu, organistinji Špeli Drašler, Janezu in vsem svetogorskih pevcem, pevcem v Polju ob Sotli, Mileni Kunej in otroškemu zboru, Nataliji Lojen in vsem animatorjem, sodelavcem župnijske Karitas, bralcem, izrednim delivcem obhajila, ministrantom in vsem drugim sodelavcem.

Zahvala vsem, ki ste pomagali z delom ter faranom in romarjem za darove, da lahko vzdržujemo svetišča. Bog naj vam obilno povrne! Prihodnje leto bomo zaključili s popotresno obnovo na Svetih gorah.

Prihodnja nedelja je Martinova, ko se na Svetih gorah zaključuje romarska sezona.